HEUPPROTHESEN


KNIEPROTHESEN


ENKELPROTHESEN


SCHOUDERPROTHESEN


ELLEBOOGPROTHESEN


DATAKWALITEIT


ALGEMEEN


COLOFON


Analyses en eindredactie

A. Spekenbrink-Spooren MSc, onderzoeker, bureau LROI, ’s-Hertogenbosch

Dr. ir. L.N. van Steenbergen, epidemioloog, bureau LROI, ’s-Hertogenbosch

G.A.W. Denissen MSc, manager, bureau LROI, ‘s-Hertogenbosch

E. Rijnsburger, communicatiemedewerker, bureau NOV, ’s-Hertogenbosch

Drs. C.R. van der Togt, directeur NOV, ‘s-Hertogenbosch

 

LROI bestuur

Prof. dr. R.G.H.H. Nelissen, orthopedisch chirurg, voorzitter, LUMC, Leiden

Dr. J.W. Morrenhof, orthopedisch chirurg, secretaris, VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Venlo

Dr. H.W.B. Schreuder, orthopedisch chirurg, penningmeester, Radboudumc, Nijmegen

Drs. H.A. Schuppers, orthopedisch chirurg, vice-voorzitter, OCON Orthopedische Kliniek, Hengelo

 

Wetenschappelijke Adviesraad

Dr. B.W. Schreurs, orthopedisch chirurg, voorzitter, Radboudumc, Nijmegen

Mw. C. Catlender, patientvertegenwoordiger NPCF

Dr. G. Hannink, epidemioloog, Radboudumc, Nijmegen

Dr. A. Karelse, orthopedisch chirurg, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen

Dr. M. Ostendorf, orthopedisch chirurg, Sint Maartenskliniek, Woerden

Dr. R.W. Poolman, orthopedisch chirurg, OLVG, locatie Oost, Amsterdam

Dr. B.A. Swierstra, orthopedisch chirurg, Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Prof. dr. ir. E.R. Valstar, biomechanisch ingenieur, LUMC, Leiden

Prof. dr. T.P.M. Vliet-Vlieland, klinisch epidemioloog, LUMC, Leiden

Dr. W.P. Zijlstra, orthopedisch chirurg, Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

Dr. E. van Zwet, statisticus, LUMC, Leiden

Dr. J.W. Morrenhof, orthopedisch chirurg, secretaris LROI bestuur, VieCuri Medisch Centrum, Venlo

 

Beroepsvereniging

Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)

 

NOV werkgroepen

Werkgroep Heup

Werkgroep Knie

Werkgroep Schouder en Elleboog

Werkgroep Voet en Enkel

 

Vormgeving

Graaf Lakerveld Vormgeving, Culemborg

Fotografie

Werry Crone, Utrecht

 

© ’s-Hertogenbosch, Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Stichting LROI, www.lroi.nl

 

Alle informatie in deze rapportage is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Als er toch nog wijzigingen of aanpassingen moeten worden gedaan na publicatie, zullen deze gepubliceerd worden op deze website.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de LROI.