HEUPPROTHESEN


KNIEPROTHESEN


ENKELPROTHESEN


SCHOUDERPROTHESEN


ELLEBOOGPROTHESEN


DATAKWALITEIT


ALGEMEEN


Algemeen » Traceerbaarheid

Traceerbaarheid


Landelijke traceerbaarheid

Via de LROI is de landelijke traceerbaarheid van heup-, knie-, enkel-, schouder- en elleboogprothesen gerealiseerd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gebruikt de gegevens hiervan ook voor het Landelijke Implantaten Register (LIR). Doel van het LIR is bijdragen aan de veiligheid van patiënten met implantaten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beheert de gegevens. Als er een signaal is over een veiligheidsrisico voor een bepaald implantaat, geeft het LIR inzicht in het aantal betrokken patiënten en de gevolgen voor de Nederlandse gezondheidszorg en patiëntveiligheid. Met tussenkomst van de zorgaanbieders kunnen de betrokkenen vervolgens getraceerd worden. Momenteel werkt het Ministerie van VWS aan een wettelijke verplichting tot het registreren van implantaatgegevens in het LIR. Deze nieuwe wet wordt opgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

 

Landelijk netwerk implantatenregisters

Vanuit de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is het Landelijk Netwerk Implantatenregisters opgericht. Doel van het netwerk is het vormen van een platform van wetenschappelijke verenigingen voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid inzake implantatenregisters. De 4 wetenschappelijke verenigingen die een implantatenregister voeren - waarvan de NOV met de LROI er één is - hebben de krachten gebundeld. Andere wetenschappelijke verenigingen die implantatenregisters voeren of starten, worden uitgenodigd aan te sluiten.