HEUPPROTHESEN


KNIEPROTHESEN


ENKELPROTHESEN


SCHOUDERPROTHESEN


ELLEBOOGPROTHESEN


DATAKWALITEIT


ALGEMEEN


Algemeen » Ontwikkelingen

Ontwikkelingen


Modernisering LROI

De LROI heeft zich de afgelopen 9 jaar steeds verder ontwikkeld. Zo startten we met de PROMs-registratie. Daarnaast ontwikkelden we een dashboard waarop de orthopedisch chirurgen hun eigen uitkomsten zien en deze kunnen vergelijken met andere Nederlandse zorgaanbieders.

Na 9 jaar voldeden de systemen die we gebruikten helaas niet meer aan alle wensen. Dit maakte dat we op zoek gingen naar een systeem dat nu én in de toekomst voldoet. We vonden dit in Reports, goed in het ontsluiten en weergeven van data. De cardiologen gebruiken dit al voor de pacemakerregistratie (NCDR).

Vernieuwingen
De vernieuwde LROI heeft gebruiksvriendelijke invulformulieren en de mogelijkheid om barcodes te scannen. Het risico op fouten en de registratielast zullen hiermee afnemen. Het nieuwe dashboard geeft - naast kwaliteitsinformatie - ook feedback over de ingevoerde gegevens. De orthopedische zorgaanbieders kunnen daarmee gegevens terugvinden zonder tussenkomst van het LROI-bureau. Dit levert informatie op over de uitgevoerde operaties en de kwaliteit van de ingrepen.
Nieuw in de LROI is de patiëntenbrief. De vakgroepen orthopedie en de patiëntenverenigingen hadden behoefte aan informatie over de prothesen. Met deze patiëntenbrieven is het mogelijk om per operatie een brief uit te draaien met informatie over de prothese. De orthopedisch chirurgen kunnen de brief na de operatie meegeven aan de patiënt.

 

Registratie aan de bron

De LROI-registratie is als pilotregistratie betrokken bij het project Registratie aan de bron, geïnitieerd door de NFU en de NVZ en gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van dit project is om slechts eenmalig gegevens vast te leggen en vervolgens andere bronnen van gegevens te voorzien. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens.
In dit project sluiten de ziekenhuizen ook zo veel mogelijk aan bij de zogenaamde ZorgInformatie Bouwstenen (ZIB’s). Een ZIB beschrijft nauwkeurig wat we over een bepaald item van het zorgproces moeten vastleggen. De ZIB Patiënt beschrijft bijvoorbeeld wat de zorgaanbieder over een patiënt vast kan leggen en hoe dit moet. Als alle zorgaanbieders op dezelfde manier de gegevens vastleggen en kwaliteitsregistraties - zoals de LROI - eveneens gebaseerd zijn op deze ZIB’s, kunnen zij gemakkelijk gegevens overdragen. Het eenmalig vastleggen van gegevens levert een aanzienlijke reductie van de registratielast op en beperkt de foutmarge.
In het eerste kwartaal van 2017 wordt de pilot afgerond. Het is de bedoeling dat andere ziekenhuizen vervolgens gebruik maken van de opgedane kennis en ervaring.

 

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek met LROI-data

In 1986 is de Van Rens Stichting opgericht. Deze is vernoemd naar prof.dr. Th. J.G. van Rens, een nationaal en internationaal bekend orthopedisch chirurg die op relatief jonge leeftijd overleed. Het doel van de stichting is het bevorderen van wetenschappelijk orthopedisch onderzoek. Sinds 2014 wordt de stichting versterkt met gelden die voortkomen uit de registratie van implantaten. In dat jaar is het doel aangescherpt tot: Het bevorderen van de kwaliteit van orthopedisch handelen en het borgen van de patiëntveiligheid. Het van Rens Fons wil dit onder meer bereiken door de ontwikkeling van orthopedische kwaliteitsregistraties en het subsidiëren van onderzoeksprojecten op het gebied van orthopedische kwaliteitsregistraties.

Eerste subsidieronde

In 2016 is de eerste subsidieronde van het Van Rens Fonds gestart. Het thema van deze subsidieronde was: Kwaliteit van orthopedische zorg rond heup- en knieprothesen op basis van landelijke registerdata. Er zijn 11 projectvoorstellen ingediend. Deze zijn besproken in de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en doorgestuurd naar externe referenten voor een onafhankelijk oordeel. In november 2016 beslist het bestuur van het Van Rens Fonds aan welke projecten subsidie wordt toegekend.