HEUPPROTHESEN


KNIEPROTHESEN


ENKELPROTHESEN


SCHOUDERPROTHESEN


ELLEBOOGPROTHESEN


DATAKWALITEIT


ALGEMEEN


Algemeen » Definities en afkortingen » Afkortingen

Afkortingen


ASA      American Society of Anaesthesiologists
BI       Betrouwbaarheidsinterval
BMI      Body Mass Index
BSN      Burgerservicenummer
DBC     Diagnose Behandelcombinatie
EPD      Elektronisch Patiëntendossier
FMS      Federatie Medisch Specialisten
IGZ      Inspectie voor de Gezondheidszorg
KHP      Kophalsprothese
LCL      Lateraal Collateraal Ligament
LIR      Landelijke Implantaten Register
LROI     Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
MoM      Metaal-op-metaal
NFU      Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NOV      Nederlandse Orthopaedische Vereniging
NPCF     Patiëntenfederatie Nederland
NVZ      Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
PE       Polyethyleen
PROMs   Patient Reported Outcome Measures
RSP      Reversed Schouderprothese
SD       Standaard Deviatie
THP      Totale Heupprothese
TKP      Totale Knieprothese
TSP      Totale Anatomische Schouderprothese
UMC      Universitair Medisch Centrum
VWS      Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAR      Wetenschappelijke Adviesraad
ZBC      Zelfstandig Behandelcentrum
ZIB      Zorginformatie Bouwsteen
ZIN      Zorginstituut Nederland
ZIS      Ziekenhuis Informatiesysteem